Pokaż wszystkie

Aktualności

17
08

Wybór ofert

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw CUIAVIA - dalej nazywanym "Zamawiajacym" - Zapytaniem ofertowym z dnia 8 sierpnia 2018 r. na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty na realizację zadania ponieważ cena przełożona w ofercie z najniższą ceną jest wyższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

 
 

08
08

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw CUIAVIA zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na zadanie: koordynowanie projektu „Pan Jabłuszko i Pani Marchewka zdobywają serca Polaków, a co wtedy robi Pan Brokuł”, realizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Cuiavia, w dniach 20 sierpnia 2018 do 15 grudnia 2018 r.,

Więcej…
 
 
 

O nas

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw "Cuiavia" zostało założone w czerwcu 2012r. z inicjatywy członków grup producentów owoców i warzyw z województwa kujawsko-pomorskiego. Zrzesza największe grupy producentów owoców i warzyw głównie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz kilka spoza województwa.Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 30 uznanych i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw.

Główną ideą Stowarzyszenia jest stworzenie innowacyjnej gospodarki rynkowej owoców i warzyw. Celem podjętej inicjatywy jest promocja sektora owocowo-warzywnego poprzez wymianę informacji rynkowej,  wspieranie idei współpracy, budowanie partnerstwa oraz konsolidację grup producentów owoców i warzyw.

Stowarzyszenie pragnie również budować świadomość zaufania i szacunku do środowiska wiejskiego, ekologii i zdrowego stylu życia. W dalekosiężnych planach jest także pomysł utworzenia wspólnego biura handlowego.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw „Cuiavia” jest Pan Michał Groblewski, który ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie i czynne uczestnictwo w życiu Grup chętnie wspomaga tak zwane „młode grupy”.

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw "Cuiavia" to:

1. Marka

CUIAVIA to Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw powstałe z prawdziwego zainteresowania ogrodników
poprawą jakości żywności. Proponujemy klientom nową jakość i uczciwość na co dzień. Produkcja i Handel to nasza scena, a każdy dzień odkrywa nową wydajność.
2. Misja
Opracowanie i uruchomienie skutecznych koncepcji wzrostu jakości owoców i warzyw w oparciu o rynek detaliczny.
3. Wizja
Rentowny wzrost i innowacyjne myślenie stworzą najlepszych dostawców detalicznych owoców i warzyw w Polsce i za granicą.
4. Model biznesowy
Aspekt biznesowy oparty jest na silnym oddziaływaniu ilości bardzo dobrej jakości towaru w określonym bliskim logistycznie terenie, gdzie funkcje kontroli produkcji, logistyki transportu, zrównoważonej gospodarki magazynowej, wymiany informacji handlowej oraz monitorowanej zgranej w czasie dystrybucji dają wymierny czynnik dodatni.
5. Strategia
Celami operacyjnymi strategii są:
- Wzrost świadomości jakości towaru handlowego wśród ogrodników
- Promowanie regionu jako warzywnego centrum kraju i Europy
6. Rentowność
Członkowie CUIAVII będą dążyć do stworzenia najbardziej konkurencyjnego rynku produkcji i sprzedaży detalicznej owoców i warzyw, wprowadzy zostanie:
- Program kontroli kosztów we wszystkich obszarach
- Zwiększenie monitoring procesu produkcyjnego
- Ustabilizowanie cen owoców i warzyw na rynku
7. Wzrost
Zwiększenie sprzedaży detalicznej poprzez rozwój wewnętrznej sieci przygotowania i dystrybucji towaru.
Agresywne tempo tworzenia powiązanych baz logistycznych w bliskim obszarze produkcji.
Wzrost organizacji szybkiej sprzedaży poprzez nowe systemy wewnętrznej komunikacji.
Opracowanie długoterminowego i stabilnego modelu biznesowego.
8. Klienci

Skupienie się na wyborze linii produktu i atrakcyjnych ofertach dla ulepszonego wizerunku w oczach klienta.
Zwiększenie lojalności klientów poprzez rozwój programów lojalnościowych.
Poprawa lokalnych i regionalnych ofert dla klientów.
Rozwinięcie możliwości środowiska szybkiej 'akcji' sprzedażowej produktów – promocje, wspólne exporty.
Promocja regionu i poszczególnych marek poza granicami kraju w celu zintensyfikowania handlu exportowego.
Środowisko i Społeczna odpowiedzialność
Ograniczenia zmian klimatycznych i energii.
Poprawa gospodarki odpadami.
Wprowadzanie systemów jakości np. BRC, Global GAP.
9. Przemysł

Monitoring jakości i ilości towarów produkowanych z myślą o przemyśle.
Utrzymanie procesu stabilizacji ilości i cen w obrocie towarami przemysłowymi.
Zagrożenie nadprodukcją przemysłową marchwi i cebuli jako temat stałej kontroli.
10. Pewność dostawy

Szybka wymiana informacji i komunikatywność pomiędzy poszczególnymi bazami uczestniczącymi w akcji dostaw powoduje gwarancję ilości i terminu dostawy.
11. Programy szkoleń

Warsztaty polowe – procesy produkcji, techniki uprawy, monitoringu ochrony i systemy prowadzenia plantacji.
Spotkania w chłodniach/sortowniach – technologia przechowywania i przygotowania do sprzedaży

Inauguracyjny film z oficjalnego otwarcia Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw "Cuiavia"

 
 
 

Nasze marki

Partnerzy