Archiwum

 

Konferencja z udziałem Przedstawicieli Agend Rolniczych.

13.03.2018

Tematyka konferencji 9 marca w Lipiu:

Sytuacja sektora owoców i warzyw - osiągnięcia i zagrożenia. Potencjał produkcyjny regionu kujawsko - pomorskiego  w produkcji owoców i warzyw. Rozwój eksportu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury. Dyktat sieci handlowych. Działania promocyjne Stowarzyszenia, współpraca z Caritas, fundusz promocji.
 

Zaproszeni Goście:

 

Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Latos, Poseł na Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Zarudzki, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej Ksiądz Wojciech Przybyła, Dyrektor KOWR Oddział Bydgoszcz Pan Grzegorz Smytry, Dyrektor ARIMR Oddział Kujawsko – Pomorski Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska, Dyrektor WIJHARS Pan Waldemar Sieńko, Dyrektor Departamentu Rolnictwa UM Pan Wiesław Czarnecki, Z-ca Dyrektora KOWR Oddział Bydgoszcz Pan Marek Szczygielski
Galeria

2 4 3
5 6 7
8 9 10
11 12 13


 
 
 

Nasze marki

Partnerzy